top of page

Grupo Misitio

Público·82 miembros

[STREAMOVÁNÍ-] Plzeň Pardubice koukněte se 24 září 2023


[SLEDOVAT TELEVIZI] Dynamo ČB Plzeň koukněte se 13 srpna 2023 Dynamo poté se štěstím podržel Vorel, který vyrazil Ba Louovu ránu na břevno, od něho se míč ...


[volný, uvolnit] Teplice Pardubice koukněte se živě 2 září 2 2. 10. 2022 — před 1 hodinou — (fotbal>>>>))) Teplice Pardubice koukněte se živě 02.09.2023 13. 8. 2023 — cz Plzeň Teplice koukněte se živě 30 dubna Zde ... Cel� pardubick� Arena z�stala jako p�imrazen�, kdy� Vost��k�v pokus ze st�edn�ho p�sma zapadl p�esn� k ty�i La��kovy branky � 2:3. Dom�c� p�esto neslo�ili zbran�. Hned po buly se natla�ili p�ed Ch�beru a dok�zali kotou� dostat i za jeho z�da. Radost tribun bohu�el vz�p�t� zmrazil v�rok videorozhod��ho, jen� g�l pro posunutou klec doporu�il neuznat. M�sto branky tak p�i�lo pouze vylou�en� hostuj�c�ho Dvo��ka za vych�len� brankov� konstrukce. Proklet� p�esilov�ch her z�stalo ov�em znovu nezlomeno. Moeller mocn� usiloval o vyrovn�n� a po s�rii nedovolen�ch z�krok� Plzn� p�ed Ch�berov�m brankovi�t�m z toho byla p�esilovka proti t�em v luxusn� d�lce cel�ch dvou minut. Ta ale jakoby paradoxn� tlak dom�c�ho celku utlumila. Lasselsberger m�l tak k dispozici 27 vte�in dvojn�sobn� po�etn� p�evahy, ale tentokr�t se nedok�zal prosadit ani elitn� �tok se Strakou. Dal�� obl�h�n� La��kovy svatyn� znemo�nil nedovolen� z�krok Vost��ka a je�t� p�i h�e 4 proti 4 z�stal po vy�achov�n� hostuj�c� obrany p�ed Ch�berou s�m Pivko. Jakoby ale nervozita svazovala v�ce dom�c� hole, v rozhoduj�c� chv�li mu kotou� posko�il. Podobn� se vedlo v dal�� akci i Kol��ovi, jeho� ne �pln� povedenou st�elu z g�lov� pozice dok�zal Ch�bera vyt�snit. Festival zahozen�ch �anc� Moelleru dokonal v pokra�uj�c�m tlaku mlad�k Tom� Bl�ha, jen� po skrum�i p�ed Ch�berou sm�roval puk do poloodkryt� branky, ale zas�hl pouze polo�en� beton. RPNA Community Benefits Coalition 16. 9. 2023 — [proud###]!!] Pardubice Slavia koukněte se 16.09.2023 před 5 hodinami — (SLEDOVAT ŽIVĚ<<<) Karviná Teplice koukněte se 16 září 2023 před 4 ... Tren��i: Pavel Hynek, Milan Raz�m a Rudolf Pejchar. Ofenz�va p�ed�ila br�n�n�, padly hned �ty�i branky V od po��tku doslova elektrizuj�c� atmosf��e se v rozhoduj�c�m sedm�m �tvrtfin�le na zaj�mav� ud�losti nemuselo �ekat dlouho. Hned prvn� v�let p�ed Ch�berovu branku dok�zal Moeller toti� p�etavit ve vedouc� branku. Odra�en� puk po Lojkov� st�ele posunul Pivko na zcela voln�ho Kol��e a ten �vihem k ty�i nedal plze�sk�mu g�lmanovi mo�nost zas�hnout � 1:0. Vyrovnan� stav ov�em nevydr�el ani t�i minuty. Vylou�en�: 8:13, nav�c Kol�� I � Nedv�d oba 10 minut osobn� trest. Vyu�it�: 1:1. V oslaben�: 0:2. Div�ci: 10 194 (vyprod�no). St�ely na branku: 50:40. Pr�b�h utk�n�: 1:0, 1:2, 2:2, 2:3, 3:3, 3:4. Nejlep�� hr��i: Libor Pivko � Martin Straka. Kone�n� stav s�rie: 3:4. Dynamo Pardubice: La��k � P�a, Kol�� II, Hav��, Snopek, Hendrich � Zohorna, Div�ek, Pivko � Kol�� I, Koukal, Star� � Tvrd�k, Koudelka, Som�k � Bl�ha, Semor�d, R�kos. Tren��i: V�clav S�kora a Ji�� Seidl. Plze�: Ch�bera � Nedv�d, Smrek, �akaj�k, P�cal, Ben�k, Dresler � Vost��k, Straka, Vlas�k � Tomas, Krac�k, Adamsk� � Kubica, Kov��, Dvo��k. [[ŽIVÉ HD***]] Baník Pardubice koukněte se živě 28 května 2023 Plzeň Teplice koukněte se živě 30 dubna CZSlovácko – FK Mladá Boleslav - Živě Sport[sportovní tv<] Bohemians Pardubice koukněte se živě 12[SLEDUJTE (ŽIVÉ HD=) ...


Acerca de

¡Te damos la bienvenida al grupo! Puedes conectarte con otro...

Miembros

 • Kashish Raj
  Kashish Raj
 • heulwenletitia
 • Promise Love
  Promise Love
 • Zarez Zarez
  Zarez Zarez
 • Ojasvi Jain
  Ojasvi Jain
bottom of page